11 września br. planowane jest wejście w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego bezzałogowych statków powietrznych. Po raz pierwszy ten obszar zostanie uregulowany jednolicie dla państw UE

Dwa drony z ładunkami wybuchowymi C4 zostały użyte w ubiegłotygodniowym, nieudanym zamachu na życie prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro Morosa. Jeden z nich rozbił się o budynek, inny został zbity z kursu dzięki użyciu specjalnych elektronicznych narzędzi przechwytujących drony. Zamach się nie powiódł, lecz w wyniku eksplozji rannych zostało siedmiu żołnierzy. Był to pierwszy w historii atak na osobę publiczną z użyciem cywilnych statków bezzałogowych. O zagrożeniu wynikającym z możliwości wykorzystania takich urządzeń przez zamachowców i terrorystów od lat ostrzegają służby specjalne na całym świecie. Ponadto po upowszechnieniu się konsumenckich modeli bezzałogowych statków powietrznych wzrosło również ryzyko kolizji lotniczych z udziałem dronów i samolotów pasażerskich (były już przypadki poważnego zagrożenia katastrofą lotniczą z tego powodu nawet w Polsce), a także wypadków spowodowanych zderzeniem dwóch dronów. Jednocześnie bezzałogowe urządzenia latające – różnej wielkości – znajdują coraz więcej zastosowań – coraz więcej firm poważnie myśli o ich wykorzystaniu, np. celem dostawy przesyłek kurierskich czy korespondencji. Komisja Europejska szacuje, że w ciągu najbliższych 20 lat ruch powietrzny w Europie wzrośnie o około 50 proc., zaś sam sektor rozwija się bardzo dynamicznie, zwiększając zatrudnienie (do 100 tys. osób w 2035 r.) i wywołując istotne skutki ekonomiczne (w wymiarze ponad 10 mld euro rocznie).

Bez granic (w UE)

Unijny ustawodawca jest świadomy powyższych zagrożeń i jednocześnie chce wyznaczyć ramy dla korzystania z dronów zarówno w celach komercyjnych, jak i rekreacyjnych. Dlatego już 11 września 2018 r. planowane jest wejście w życie najnowszego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwacywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (zwane nowym rozporządzeniem bazowym lub NBR – New Basic Regulation; rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane; planowana jest to na 22 sierpnia i co warto podkreślić, rozporządzenie bazowe dotyczy nie tylko samych dronów, ale także innych statków powietrznych).

– Jest to przełomowy akt dla rynku bezzałogowych statków powietrznych, ponieważ po raz pierwszy obszar ten zostanie uregulowany na poziomie ponadnarodowym. Ujednolicone zostaną przepisy w zakresie wykorzystywania dronów we wszystkich państwach Unii Europejskiej – mówi Marta Chylińska z biura prasowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Leave a comment

Leć z nami...